Composities

LIJST  VAN  COMPOSITIES

Composities van Kees van Eersel:

Titel Bezetting Jaar Uitgave
Plainte et Litanie Orgel 1966  
Drie liederen Bariton of Mezzosopraan en piano 1966
Méditation Piano 1967
Psalm 122 (voor de Maria Magdalenacantorij) Koor en orgel 1976  
Var. over “Daar was een sneeuwwit vogeltje” Beiaard 1979 NKV
Var. over “Onder moeders parapluie” Beiaard 1979 NKV
Var. over “Schoon boven alle schonen” Beiaard 1979 NKV
Var. over “Ik wil mij gaan vertroosten” Beiaard 1979 NKV
Etude Beiaard 1979 NKV
Drie korte stukken: scherzando, thema met variaties, fughetta Fluit, Hobo, Klarinet, Fagot 1979  
Kleine Partita over Gezang 106 Orgel 1982 Willemsen
Rapsodie Klarinet en orgel 1982  
Voorspel Gezang 19 Orgel 1982 Cie. Km
Voorspel Gezang 14 “De Heer is mijn Herder” Orgel 1982 St. P.O.P.
Voorspel  Gezang 402 Orgel 1982 Cie. Km
Partita Gezang 147 Orgel 1982 Willemsen
Symfonisch Gedicht ‘Geen dierder plek’ (In opdracht van de provincie Zeeland. Première tijdens de Frans Naerebout-herdenking op 27-06-1984 in de Grote Kerk te Vlissingen) Symfonieorkest  (Mk, Vrk. Ad lib.) 1984  
Korte Kerstsuite Vier houtblazers 1985  
Andante Klarinet en strijkorkest (Bew. Klar. en orgel, Fl. en orgel)) 1986 (Intrada)
Fantasia super “Prijst God” Beiaard 1986  
Almachtige verheven Heer (Gezang 400) Gemeentezang, koor en orgel 1986 Cie. Km
Gezang 286:2 en 4 Koor 1986 Cie. Km
Mis in E Gemeentezang koor en orgel 1987 Cie. Km + Dienstboek
Die nachtegaal Koor 1987  
Serenade voor klarinet en strijkorkest (Allegro – Andante) Klarinet en strijkorkest 1988
   ” bewerkt voor: Klarinet en orgel (piano) 1988 Intrada
   ” bewerkt voor: Fluit en orgel (piano) 1988 Intrada
Koraalvoorspel Gezang 129 Orgel 1988 Cie. Km
Partita Psalm 25 Orgel 1989 Willemsen
Psalmodie 55 Koor, Gemeentezang en orgel 1989 Cie. Km
Motet Psalm 55:23,17,19 Koor (orgel ad lib.) 1989
Gezang 279 Gemeentezang, koor, koperquintet en orgel 1989 Cie. Km
Partita “Jezus leven van mijn leven” Orgel 1989 V.G.K.
Vier Oud-Hollandse Kerstliederen Koor (en orgel, resp. Instr.) 1989 Intrada
Gezang 178 Gemeentezang, koor, orgel, fluit ad lib. 1990 Cie. Km
Romeinen 8 / Gez. 89 Gemeentezang, koor en orgel 1991 Cie. Km
Gezang 209 Gemeentezang, koor en orgel 1991 Cie. Km
Gezang 142 Koor en orgel 1991 Cie. Km
Motet “Gij hebt gehoord”  (Matth.5:43-48) Koor (orgel ad lib.) 1991  Intrada
Recitativo en Andante Cello en orgel 1991 Intrada
+ Adagio Cello en orgel 1991 Intrada
Gezang 289 (voorspel en zetting) Orgel 1992 G.O.V.
Elegie Strijkorkest 1992  
Voorspelen bij de Psalmen 14, 37, 87, 101 Orgel 1992 Boekencentrum
Idem bij Gezangen 205, 214 Orgel 1992 Boekencentrum
Valerius-suite Vier houtblazers 1992  
Vijf Latijnse spreuken Koor 1992/1993 Intrada
Justorum animae Koor 1993 Cie. Km
Gezang 385 Koor (gemeentezang) en orgel 1993 Cie. Km
Motet “Ad te, Domine” Koor 1994  Intrada
Justorum animae (2e comp.) Koor en orgel 1994 Intrada
Epitaaf Koor (orgel ad lib.) 1994  
“All through the night” Koor en orgel (of piano) 1994  
“The Lamb” Koor 1994/1995  
Voorspelen bij de Ps. 5, 19, 84, 86 en 137 Orgel 1995 Boekencentrum
Motet “Kind, gij zijt altijd bij mij” (Luc.15-31,32) Koor en orgel 1995  
Sainte Koor en harp 1995 Intrada
“Eindelijk stilte” (smartlap) Zang en piano (accordeon) 1995  
Gezang 130 Koor, Gem. Zang en orgel 1995 Cie. Km
“Drink to me only with thyne eyes” Koor 1995  
Psalm 99 Orgel 1995 G.O.V.
Gezang 81 Orgel (voor Joh. van Dommele) 1996 Stichting Grote of St. Eusebius-kerk Arnhem
Gezang 95 / Efese 3:14-21 Koor, Gemeentezang en orgel 1996  
Zingend Geloven I 40 “Gij die ver voor ons uit” Koor, Gemeentezang en orgel 1996 Cie. Km
Drie Nederlandse gedichten Vrouwenkoor en harp 1996 Intrada
November (J.C.Bloem) Koor 1996  
Motet “Propter veritatem” Vrouwenkoor (Volunge) 1996  
Motet “Ik ben de goede Herder” (Johannes 10:14,15) Koor 1997 Intrada
Graduale “Benedicam Dominum” Koor en Vrouwenkoor 1997  
Avond (W. Kloos) Koor 1997  
Motet “Indien iemand de eerste wil zijn” (Markus 9:35b-37) Koor (orgel ad lib.) 1997  
Motet “Toen de Farizeeen” (Matth. 22:34-40) Koor (orgel ad lib.) 1997  
“Hoe leit dit Kindeken” Koor 1997 Intrada
Psalm 123 – vier versetten Orgel 1998 V.O.G.G.
De acht zaligsprekingen Kinderkoor en orgel 1999 Cie. Km
Psalm 1  – voorspel en zetting Orgel 1999 G.O.V.
“Dormi Jesu” Koor en orgel (harp) 2000 Intrada
Gezang 211 (voorspel en zetting) Orgel 2000 G.O.V.
Motet “Al zou de vijgeboom”  (Hab. 3:17-19) Koor (orgel ad lib.) 2001  
Motet zonder woorden Koor (11 september) 2001  
Intermezzo Piano 2001  
Miniatuur Piano 2001  
Gezang 329 (Ps. 38) (voorspel en zetting) Orgel 2002 G.O.V.
Drie gedichten (teksten Jacq. E. v/d Waals) Vrouwenkoor en piano 2003 Intrada
Ego Flos (tekst Guido Gezelle) Vrouwenkoor (of sopraan solo) en piano (of orgelbegeleiding) 2003 Intrada
Gezang 99 (Lb.v.d.K) voorspel en zetting Orgel 2003 G.O.V.
Intermezzo over BACH Klarinetsolo 2003  
Zestig zettingen (t.b.v. Orgelboek bij 491 gezangen) Orgel 2004 Boekencentrum
‘‘ ‘t En zijn de Joden niet’’ (J. Revius) Koor en orgel 2004 Intrada
‘‘Die heilige Woche’’ Koor en orgel 2004 Intrada
Gezang 293 ‘‘Wat de toekomst brengen moge’’ Orgel 2005 St. P.O.P.
Gezang 434 ‘‘Lof zij den Heer’’ Orgel 2005 St. P.O.P.
Drie liederen – teksten van Maria de Groot Sopraan en piano 2005 Intrada
Preces en Responses voor een Evensong Koor (orgel ad lib.) 2006 Intrada
Twee gedichten van Micheal O’ Siadhail Koor 2006
‘Turlough’ (in opdracht van Ned. Harpvereniging) Harp solo 2006 Intrada
Voorspel en koraal Psalm 48 Orgel 2007 V.G.K.
Voorspel en Koraal bij Gezang 3/235 (Lb.v.d.K.) Orgel 2007 G.O.V.
‘In festis Maria Magdalenae’ Ingezongen op 16 sporen en op CD uitgebracht door Magdeleen van Eersel). 16-st.Vrouwenkoor 2008
‘Lof zij den Here’ (Zingend Geloven I,24) Koor, gemeente, fluit en orgel 2008 G.O.V.
Motet ‘Memento mei Deus’ Koor en orgel 2008 Intrada
Psalm 28 – drie versetten + koraal. Orgel 2009 V.O.G.G.
Psalm 100 Koor, gemeente en orgel 2009 Intrada
Angelus ad Virginem Koor 2009 Intrada
Tafelgebed Voorganger, gemeente en orgel 2010 M.p.D.
Psalm 2 – twee koraalbewerkingen Orgel   G.O.V.
“All through the night” 3 st. koorlied voor hoge stemmen en piano 2012  
“Daar was een sneeuwwit vogeltje” idem 2012
Sprookjesmusical Kinderkoor en piano 2012 Vier Alt- en Tenorzettingen
Ps 33/67 Orgel 2012 V.G.K.
Vier Alt- en Tenorzettingen Psalm 19 Orgel 2012 V.G.K.
“Thuiskeer in Zeeland”  tekst Hans Warren Mannenkoor, viool en piano 2012  
‘Was mich bewegt’ tekst Rainer Maria Rilke Sopraan solo,  Trompet in C, Cello en orgel 2014  
‘Ons is geboren een kindekijn’ 2st Vr.- of kinderkoor en orgel of piano 2015  
Trio in c kl.t. (Opdracht van Stichting Govert van Wijn, Maassluis) orgel 2016  
Intermezzo voor orgel (idem) orgel 2016 Boeijenga
Introductie en variaties over Psalm 149 (In opdracht van het Ambitusorgelcours 2016/17) orgel  2017 Boeijenga
Psalm 130, vier versetten  (idem) orgel 2017  
 Koraalvoorspel ‘De Heer is mijn herder’ (op verzoek van de ‘Orgelvriend’)  orgel  2017  Muziekbijlage De Orgelvriend
 Koraalvoorspel ‘O Jesu Christe, wahres Licht’ (id)  orgel  2017  muziekbijlage De Orgelvriend
 Triosonate in c kl.t. (completering van Trio in c kl.t. 2016 met langzaam en snel deel)  orgel  2017 Boeijenga
Koraalvoorspel ‘Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen?’ (Muziekbijlage De Orgelvriend) orgel 2018 muziekbijlage De Orgelvriend

Koraalvoorspel ‘Looft den Koning heel mijn wezen’ (Muziekbijlage De Orgelvriend)

Koraalvoorspel Psalm 65  (Muz.bijlage De Orgelvriend).

Tien voorspelen en 10 zettingen bij de psalmen 13, 39, 79, 80 en 88                            Psalm 54  vier variaties

‘Nocturne’

                                                                  orgel                                                                                                                 

orgel

                                                orgel

orgel of orgel met fluit-, klarinet-, of vioolsolo

2019

 

2020

2020

2021

De Orgelvriend

De Orgelvriend

Uitg. Inventio

V.O.G.G.2021

Boeijenga

N.K.V.  = Nederlandse Klokkenspel Vereniging
Wllemsen =  Muziekuitgeverij J.C.Willemsen – Amersfoort
Cie. Km = Commissie voor de Kerkmuziek (SOW-kerken)
V.G.K. = Vereniging van Gereformeerde Kerkorganisten.
Intrada = Intrada Muziekuitgave Heerenveen. E-mail: intrada@tref.nl | Internet: http://www.intradamusic.nl
Boekencentrum = Boekencentrum B.V. Zoetermeer
V.O.G.G. = Vereniging van Organisten van de Gereformeerde Gemeente
G.O.V. = Vereniging Voor Kerkmusici
St. P.O.P. = Stichting Promotie Orgelprojecten
MpD= Musica pro Deo (Commissie voor de Kerkmuziek)
 
Overige publicatie: ‘Koraalimprovisatie’ – een handreiking. Uitgeverij Gooi & Sticht. Nu verkrijgbaar via Boeijenga.

 

 

De handreiking ‘Koraalimprovisatie’ is nu opnieuw verkrijgbaar en uitgegeven bij muziekhandel Boeijenga.