Biografie

 Kees van Eersel  *1944 Vlaardingen                                                                                   kees1

  1.  Kees van Eersel ontving zijn eerste orgellessen begin jaren 1950 van Gijs de Graaf, toenmalig organist van de Grote kerk te Vlaardingen.Van 1960 – 1971 studeerde hij (met enkele onderbrekingen) orgel aan het Rotterdams Conservatorium. Bij Piet van den Kerkhoff behaalde hij in 1965 de Onderwijsakte B, bij George Stam in 1967 het einddiploma solospel met aantekening voor improvisatie en in 1971 bij André Verwoerd de Prijs van Uitnemendheid. Tijdens deze periode studeerde hij tevens koordirectie bij George Stam met bijvakken zang (bij Cees Touwen) en viool (bij mevr. De Monchy-Kuiper), compositie bij Otto Ketting en later  hoofdvak piano bij Bart Berman. Het eerste semester van 1969 studeerde hij aan de Schola Cantorum te Parijs bij Jean Langlais en behaalde aldaar de Prix de Virtuosité met de onderscheiding ’Maximum’. Na zijn benoeming als cantor-organist van de Grote of Maria Magdalenakerk  te Goes studeerde hij gedurende het cursusjaar 1975/1976 kerkmuziek aan het Utrechts Conservatorium (koordirectie bij Klaas Venneker, liturgiek en hymnologie bij Maarten Kooij, kerkelijk orgelspel bij Jan Welmers en zang bij Rom Kalma) en behaalde de Praktijkdiploma’s Kerkelijk Koorleider en Kerkelijk Orgelspel. Daarnaast studeerde hij beiaard aan de Nederlandse Beiaardschool te Amersfoort bij Leen ’t Hart en Peter Bakker. In 1977 behaalde hij het Praktijkdiploma Beiaardspel en in 1978 het Einddiploma Beiaardspel, beide met aantekening voor improvisatie.

 

Organistschap. Kees van Eersel was achtereenvolgens organist:
Van 15 november 1959 – 14 december 1961 van de middagdiensten in de Hendrik de Cockschool (Geref.) te Vlaardingen-West.
Van 14 december 1961 – 31 juli 1965 van de Maranathakerk (Geref.) benoemd na een vergelijkend proefspel.
Van 1 augustus 1965 – 31 maart 1967 van de Maranathakerk (Geref.) te Rotterdam-Overschie, benoemd na een vergelijkend proefspel. Hier leidde hij ook het Geref. Kerkkoor.
Van 1 oktober 1967 – 30 november 1974 van de Oude Kerk (N.H.) te Rotterdam-Delfshaven, benoemd na een vergelijkend proefspel, met een onderbreking in 1969 vanwege orgelstudie in Parijs.
Van 1 december 1974 – 14 augustus 2009 van de Grote- of Maria Magdalenakerk te Goes (N.H.), als organist benoemd na een vergelijkend proefspel. Nadat hij begin 1975 de Maria Magdalena-cantorij oprichtte benoemd als cantor-organist.
  1. In de jaren ’80 en ’90 bekleedde Kees van Eersel bestuursfuncties binnen de K.N.O.V., zowel landelijk als provinciaal (In Rotterdam als secretaris, in Zeeland als voorzitter). Van de Commissie voor de Kerkmuziek van het Samenwerkingsorgaan voor de Eredienst was hij tien jaar lid, waarvan acht jaar als secretaris. Tevens was hij lid van de Landelijke Hervormde Orgelcommissie. Kees van Eersel was tot aan zijn pensionering organisator van de kerkconcerten in de Grote Kerk van Goes.
Beiaardierschap. Per 1 december 1976 werd Kees van Eersel benoemd als stadsbeiaardier van Zierikzee (Stadhuistoren). Het betreft een beiaard van drie octaven (38 klokken: c”- d”- chrom –  d’’’’’ als zodanig op het klavier aangesloten) 15 grootste klokken Taylor, rest Eijsbouts.In de Zuidhavenpoort van Zierikzee een klokkenspel van 12 klokken door Peter I v.d. Gheyn 1550 –1554. Slechts hoorbaar via een trommel die in voor- en najaar wordt verstoken. Dit dienstverband is vanwege pensionering beëindigd op 1 augustus 2009

 

Per 1 maart 1980 werd Kees van Eersel tevens benoemd als stadsbeiaardier van Veere (Stadhuistoren, na sinds 1978 zijn voorganger Piet Broerse te hebben vervangen in Veere, Middelburg en Vlissingen). Het betreft een beiaard van vier octaven (47 klokken, grootste klok g’) als c’’ – d’’ – e’’ – chrom. – c’’’’’ aangesloten op het klavier. Hiervan zijn de grootste 17 klokken gegoten door Peter v.d. Gheyn in 1734/35, negen stuks door Andreas Jozef v.d. Gheyn in 1789/90 twee door Petit & Fritsen in 1948 en de overige achttien door Eijsbouts. In de toren voorts een uurklok in de vorm van een halve bol, gegoten door Peter II v.d. Gheyn in 1594. De verstekingen vinden plaats in voorjaar, zomer en najaar.

Kees van Eersel achter het klavier van het carillon van Zierikzee (1980)

Koordirigentschap. Kort na zijn benoeming als organist van de Grote kerk in Goes richtte Kees van Eersel in 1975 de Maria Magdalenakindercantorij op en iets later de Maria Magdalena-cantorij. De kindercantorij heeft ruim twee jaar bestaan. De Maria Magdalena-cantorij functioneerde tot en met 12 juli 2009 binnen de liturgie van de Grote kerk. Voor deze cantorij schreef Kees van Eersel talloze liedzettingen, responsies en diverse motetten (veelal uitgegeven bij de Cie. voor de Kerkmuziek). De Maria Magdalenacantorij was diverse malen buiten de muren van de Grote kerk te beluisteren waaronder ook voor radio en tv. Het repertoire komt uit de diverse kerkelijke tradities en omvat verschillende stijlperiodes. Zij bestaat uit liedzettingen, motetten, cantates, anthems, psalmchants enz.
Van 1986 – 1996 dirigeerde Kees van Eersel het Roosendaals Kamerkoor.
Begin 1988 richtte Kees van Eersel het Zeeuws Vocaal Ensemble op  teneinde op een zo hoog mogelijk niveau zowel kerkelijke als wereldlijke (klassieke) koormuziek te kunnen vertolken. Het repertoire omvat chansons, madrigalen, motetten, missen, cantates, koorliederen enz. Voor het ZVE componeerde Kees van Eersel diverse werken in verschillende bezettingen (veelal uitgegeven bij Intrada). Het koor maakte concertreizen naar Engeland, Letland, Litouwen, Duitsland en België en was  te beluisteren voor radio en tv. Tevens werd in 2010 een CD met kerkmuziek van zijn hand uitgebracht door de Stichting Nieuwe kerkmuziek/Dirk Zwart, uitgevoerd door het Zeeuws Vocaal Ensemble m.m.v. Jaco van Leeuwen – orgel. (opname vanuit de Grote kerk in Zierikzee).
Prijzen en onderscheidingen.
1970: Brugge. Laureaat Internationaal Orgelconcours (14 deelnemers).
1972: Arnhem. Winnaar van de Tweede prijs Internationaal Orgelconcours Orgeldagen Rijnstreek (8 deelnemers).
1973: St. Albans – Engeland. Tournemireprijs (improvisatie en scriptie).
1974: Linz – Oostenrijk. International Orgelwettbewerb. Vijfde prijs (24 deelnemers).
1975: Innsbruck – Oostenrijk. International Orgelwettbewerb. Gedeelde derde prijs (12 deelnemers).
1976 & 1977: Haarlem. Deelnemer aan het Internationale Orgelimprovisatieconcours.